Vedanta Cursus in India

Januari 2021


Reserveer een plaats voor mij

Advaita Vedanta in Thonse Health Centre

Veel van ons zijn bekend met Advaita (non-dualisme). Minder bekend is het grote geheel van de oude Indiaase wijsheid waarvan Advaita deel uitmaakt: Vedanta. De bronnen hiervan zijn de oude Vedische geschriften, zoals de Upanishads en de Bhagavad Gita. De Vedanta is het afsluitende deel van deze geschriften.

In onze tijd zijn er ook westerse leraren die deze wijsheid beschikbaar maken voor westerlingen, zoals James Swartz en Arlindo Moraes. Beide hebben vele jaren in India onderricht gehad en geven nu de Vedanta kennis door op een manier die voor ons zeer toegankelijk is. Terwijl Advaita zich primair richt op de directe ervaring van het Zijn, houdt Vedanta zich niet alleen daar mee bezig, maar ook met de kennis van en het inzicht in het geheel van de menselijke geest en het gemanifesteerde en ongemanifesteerde universum. Dit leidt tot een vollediger beeld van hoe wij als mens en universum in elkaar zitten. De vrucht hiervan is zelfkennis, een kalme geest, vrede, liefde en wijsheid.

In India was en is het gebruikelijk – zeker naarmate je ouder wordt – om je te verdiepen in de Vedische geschriften. Nu is deze kennis ook toegankelijk voor ons westerlingen, zonder de traditionele religieuze rituelen.
We hebben Arlindo Moraes bereid gevonden om een Advaita Vedanta cursus te geven in het Thonse Health Center in de komende winter, van 6 tot 20 januari 2020. De lezingen en satsangs worden in het Engels gegeven. Dit geeft een heel grote extra dimensie aan een verblijf in Thonse!

Inhoud van de cursus:  De essentie van de Bhagavad Gita

De Bhagavad Gita is misschien wel de belangrijkste tekst in Vedanta. Het is een van de drie bronnen daarvan. De Upanishads en de Brahma Sutras zijn de andere twee. De Upanishads zijn teksten die later toegevoegd zijn aan de Veda’s, die de oudste (3000-3500 jaar) documenten van de mensheid zijn met betrekking tot de non-dualistische aard van de werkelijkheid. In de Upanishads wordt het Zelf in zijn wezenlijke aard gepresenteerd als naamloos en vormloos bewustzijn. In de Bhagavad Gita wordt het Zelf gepersonificeerd als Heer Krishna. In de Bhagavad Gita komen de belangrijkste ideeën uit de Upanishads. Het boek, bestaande uit 700 versen, is een dialoog tussen een oprechte zoeker (Arjuna) en een Zelf-gerealiseerde leraar (Krishna) over drie onderwerpen:

1. De aard van de wereld, de waarneembare realiteit.
2. De psychologische realiteit, de aard van de menselijke geest.
3. De niet-duale essentie, vaak aangeduid als Bewustzijn (Zijn, God).

De Bhagavad Gita, wat letterlijk ‘Gods lied’ betekent, is een beproefd middel tot bevrijding. Vedanta definieert vrijheid als onafhankelijkheid van objecten, alles wat buiten jezelf is. Het vraagt om een onderzoekende persoon die uit het diepste van het menselijke bestaan, tot zelf-gerealiseerde vrijheid en niet-duale liefde komt. Kortom, het ontvouwt het volledige spirituele pad van dienstbaarheid, stress- en emotioneel management tot meditatie: de disciplines die nodig zijn om de geest te verfijnen en te zuiveren. Dat leidt tot de drie fasen van Zelfonderzoek: luisteren, overwegen en assimileren van Zelfkennis.
In Thonse zal Arlindo hierover twee keer per dag 1½ uur uitleg geven.

Wanneer de Bhagavad Gita je leven in handen neemt, zing je de eeuwige melodie vol vertrouwen!

Wat is het verschil tussen Advaita Satsang en de Advaita Vedanta-cursus.

De Advaita Vedanta-cursus gaat dieper in op oude wijsheid uit de Vedische geschriften, dan de satsangs met een zelfgerealiseerde leraar waar veel mensen tegenwoordig vertrouwd mee zijn. Satsangs gaan vooral over het herkennen van wie of wat je eigenlijk bent. Dat is ook een essentieel onderdeel van de Advaita Vedanta-cursus.

Daarnaast wordt er op een gestructureerde manier veel tijd besteed aan het verwerven van inzichten uit de Veda’s, zoals de Bhagavad Gita. In de cursus worden deze inzichten vertaald naar makkelijk herkenbare menselijke eigenschappen en hedendaagse situaties en ook hoe we hier het beste in het dagelijks leven mee om kunnen gaan.

Arlindo Moraes

Arlindo onderwijst Vedanta onder begeleiding van James Swartz. Zijn stijl van lesgeven is vriendelijk, eenvoudig, helder en direct. Arlindo werd geboren in Brazilië en werd in zijn twintiger jaren een sannyasin van Osho. Later werd hij geïnspireerd door H.W. L. Poonja (Papaji), Ramana Maharshi en Nisargadatta Maharaj.

Na vele jaren van diepgaand zelf-onderzoek, meditatie en contemplatie, heeft hij zijn ware natuur gerealiseerd en begon hij Satsang aan zijn vrienden in Olympia (USA) te geven. Het was echter pas toen hij de Vedanta leer en zijn toegewijde leraar James Swartz leerde kennen, dat hij wist dat hij een veel completere kennis had gevonden. Daarbij is hij ook beïnvloed door Swami Paramarthananda.

Interview met Arlindo door Patrick Kicken: www.youtube.com/watch?v=moaM3iz3WKs
Biografie:  www.lightofvedanta.com

Practisch

De registratiekosten voor deelname aan de 14 daagse cursus bedragen €150, bedoeld om de reis- en verblijfkosten van Arlindo te dekken.

Laat ons weten als je interesse hebt. Dan brengen we je op de hoogte zodra de datum voor de seminar in 2021 bekend is. Zie de contact pagina. 

Donaties zijn belangrijk voor de verspreiding van de Vedanta-leer.  Houd er rekening mee dat met deze kleine groep de registratiekosten alleen bedoeld zijn om de reis- en verblijfskosten van Arlindo te dekken. Elke andere donatie wordt door Arlindo zeer op prijs gesteld en kunnen rechtstreeks aan hem worden gedaan tijdens de retraite (liever niet in Indiase Roepies). Een andere manier is via PayPal aan Arlindo, nagar.arlindo@gmail.com (met mededeling: “Vedanta Thonse Seminar” als je doneert via Paypal).


Reserveer een plaats voor mij

Meer weten?

In Nederland is het mogelijk om aan een Vedanta studiegroep deel te nemen.
Zie: www.vedanta-studiegroepen.nl

The Essence of Enlightenment by James Swartz
Youtube: James Swartz

Website:  www.shiningworld.com

 

Vedanta, the big picture  
Download  PDF

Website: explorevedanta.com


The Essence of Enlightenment by James Swartz is vanaf 11 oktober 2019 ook beschikbaar in het Nederlands.

Website:  Uitgeverij: Samsara


In 1970 Osho gave discourses about the Bhagavad Gita. These were only later translated into English and published in 2 parts.

Website:  Sannyas Wiki, Gita 1
                   Sannyas Wiki, Gita 2
                   Oshonews


Schermafb_372